Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/pars3r/public_html/wp-content/themes/WpShow/header.php on line 26
فیلم
فیلم

دستگاه تصفیه آب

آگوست 24, 2019   0   admin8080  

دستگاه تصفیه آب

دستگاه تصفیه آب
دستگاه تصفیه آب صنعتی

دستگاه تصفیه آب صنعتی

آگوست 24, 2019   0

با توجه به موقعیت جغرافیایی کشورمان که با مشکلات خشکسالی مواجه هستیم  از این  رو برداشت بی رویه از سطوح عمیق زیر زمینی باعث نزدیک شدن نمک و شور وسخت شدن آب میشود یکی دیگر از علل اصلی ومهم  وجود فاضلاب های شهری  و صنعتی می باشد  از این رو امامی صنایعی که نیازمند آب سلام و خالص هستند باید از سیستم های تصفیه آب صنعتی به روش های مختلف بر مبنای نیاز خود استفاده کنند