عوامل موثر بر کیفیت دستگاه Ro

مارس 28, 2020   0   admin8080  

عوامل موثر بر کیفیت دستگاه Ro -فشار آب بر کیفیت تولید آب تولید دستگاه: ساختار ممبران که از یک غشاء ساخته شده است که نسبتا هر چقدر آب فشار بالایی داشته باشد میتواند خروجی بهتری داشته باشد .البته باید به این نکته توجه کرد که فشار آب میتواند با tds  آب ورودی دستگاه رابطه داشته […]

عوامل موثر بر کیفیت دستگاه Ro
مواد زائد آب و ناسالم در آب  مصرفی

مواد زائد آب و ناسالم در آب مصرفی

مارس 6, 2020   0

مواد زائد آب و ناسالم در آب مصرفی استفاده از رزین های تبادل یکم جهت کم کردن سختی موجود در آب کاهش سختی آب توسط تبادل یون های منیزیم کلسیم محلول در آب انجام میشود در این واکنش شیمیایی یون های نا محلول جذب رزین ها می گردند