Site Loader
دستگاه تصفیه آب صنعتی
دستگاه تصفیه آب صنعتیReviewed by Admin8080 on Feb 28Rating: 5.0

دستگاه تصفیه آب صنعتی

در پروسه دستگاه تصفیه آب ( آب شیرین کن / نمک زدایی آب لب شور ودریایی ) و شیوه ی طراحی دستگاه تصفیه آب بدلیل بکارگیری از غشای اسمزی و اختلاف شار غلظت نمک های محلول آب ، مواد جامد و محلول در آب از غلظت بالاتر به سمت غلظت کمتر جریان می یابد.

آشکار است با توجه به مشخصات وآزمایش آب ورودی و نیز گنجایش های مورد نظر پارامترهایی از قبیل مقدار فشار ورودی ، فشار اسمزی و بازده تولید و پساب می بایستی اندازه گیری شده و قاعده های لازم مطابق نرم افزار های مورد اعتماد ، کلیه. فرایند طراحی را وارسی وکنترل نماید.

مزیت های استفاده ازتکنولوژی آب شیرین کن صنعتی RO(دستگاه تصفیه آب صنعتی)

اقتصادی بودن سیستم اسمز معکوس نسبت به روش های دیگر

داشتن مصرف انرژی کم نسبت به روش های تقطیری

عدم عبورباکتری ،ویروس هاوموادتب زا(Pyrogens) ازممبران های دستگاه تصفیه آب صنعتی

امکان بازگرداندن آب غلیظ حاصله به محیط زیست ویا استفاده مجددازآب دردستگاه

دستگاه تصفیه آب صنعتی دارای استانداردهای بین المللی می باشد

امروزه در صنایعی که با آب کار میکنند خیلی مهم است که بتوانند آب سبک و بدون یون با تی دی اس پایین را جایگزین آب های سخت نمایند .با توجه به اینکه میزان سختی آب بالا بر روی کیفیت تولید نیز تاثیر مستقیم دارد لدا استفاده از دستگاه تصفیه آب صنعتی بهترین راه با صرفه اقتصادی بیشتر نسبت به روش های مشابه می تواند دسترسی به آب خالص را برای صاحبان صنایع راحت تر نماید .

Post Author: admin8080