Site Loader
دستگاه تصفیه آب صنعتی

تصفیه آب دوبل

به منظور کاهش هدایت الکتریکی آب وبه دست آوردن آب فوق خالص برای مصارف در صنایعی مانند دارویی . آرایشی و بهداشتی و… از سیستم تصفیه آب دوبل آرو استفاده میشود
در این روش دو سیستم تصفیه آب آرو بصورت سری طراحی می گردد از این سیستم در مناطقی استفاده میشود که شوری بسیار بالای دارند(بیش از ۴۰۰۰ باشد)
این تکنولوژی تقریبا در هر صنعتی که نیاز به آب فوق خالص باشد استفاده می گردد.

متداول ترین دستگاه تصفیه آب صنعتی


یکی از متداول ترین مورد استفاده تصفیه آب آرو تهیه آب خالص‌ است .
اسمز معکوس از روش های اساسی تصفیه آب بشمار میرود که در ساختن نیمه هادی ها وتجهیزات پزشکی .صنایع دارویی و…. مورد استفاده قرار می گیرد
در این روش از یک پمپ با فشار بالا و یک نیمه غشاء و نیمه تراوا استفاده می گیرد
پمپ نیروی رانش را مهیا میکند و عشای آب را از خود عبور می دهد
بنابراین اکثر ماده حل شده در پشت غشاء باقی می ماند و این کار موجب تغلیظ جریان در پشت غشاء میشود
این سیستم در ابعاد و ظرفیت های مختلف طراحی و ساخته میشود .

تصفیه آب

Post Author: admin8080