Site Loader
آب شیرین کن دریایی

روش کار آب شرین کن دریایی:

یکی از بهترین وبه صرفه ترین راه های شرین سازی آب های با شوری بسیار بالا می باشد.
این نوع دستگاه فقط برای آب دریا استفاده نمی شود بلکه همچنین برای باغات . گلخانه ها .آب چاه .زمین های کشاورزی .وتمامی که با آب های شور مواجه هستند مورد استفاده قرار می گیرد


در تصفیه آب دریایی(آب شرین کن) این سیستم ساختارو اجزایی شبیه همان سیستم RO دارد .تجهیزات و تاسیسات آب شرین کن های دریایی در قسمت پیش تصفیه و اسمز معکوس تقسیم بندی میشود.
و تفاوت عمده این سیستم و با دستگاه های تصفیه آب صنعتی در میزان شوری و کدورت می باشد

تجهیزات پیش تصفیه آب شرین کن های دریایی :
۱-حوضچه های intake به منظور برداشت از آب دریا
۲- واحد های دانه گیر و آشغال گیر
۳-واحد ته نشینی شیمیایی
۴-فیلتراسیون شنی و کربنی
۵- واحد تزریق مواد شیمیایی
۶-واحد میکروفیلتراسیون جهت کاهش شاخص لجنی
بخش دوم سیستم آب شرین کن اسمز معکوس RO می باشد که املاح ویا همان عوامل شوری و هدایت الکتریکی EC آب را کاهش میدهد این قسمت تشکیل شده از ممبران های مخصوص آب دریا .تامین فشار اسمزی برای تصفیه آب بسیار شور دریا با TDS=۴۰۰۰۰ توسط پمپ فشار قوی در این سیستم انجام میشود.

Post Author: admin8080